Aşağıda Dolibarr ERP & CRM kanalı tarafından hazırlanan Dolibarr kullanımı hakkında bir video sunuyoruz.

Üçüncü Öğretici 3 - Bu eğitimde ele alınacak ana bölümlerin altında, Dolibarr ERP CRM'de yönetimi bırakın.

- Yönetimden ayrılmak,

- İzin nasıl talep edilir?

- Bir izin nasıl onaylanır?

- İzin danışma ve izin bakiyesi güncellemeleri.